MANAGEMENT DRIVES

It’s not magic,

it’s data!

Bent u bekend met uw leiderschapsstijl? Weet u het maximale uit uw team te halen? Meer nog, weet u hoe ervoor te zorgen dat de mensen binnen uw bedrijf optimaal gemotiveerd zijn?

Wat is Management Drives?

Management drives is een methode om de drijfveren van personen of teams inzichtelijk te maken. een drijfveer is de natuurlijke houding of gedrag die voorspelt op welke wijze iemand zijn competenties inzet. In de theorie van management drives worden drijfveren ingedeeld in 6 categorieën, elke kleur verwijst naar een specifieke stijl, tendens en cultuur.

Wat is de meerwaarde?

Management Drives is een uitstekende tool om de ambitie, het vermogen en betrokkenheid van het menselijk kapitaal in een organisatie in kaart te brengen en te verbinden. Het gaat vooral om het vertalen van het verkregen zelfinzicht naar effectief handelen en beïnvloeden in teamverband. Hoe beter dat inzicht is, maar ook het zicht op het profiel van anderen, hoe effectiever de samenwerking kan verlopen. Daarnaast is de ervaring dat het scheppen van een gemeenschappelijke taal, waar de kleuren van het instrument uitstekend toe in staat zijn, heel effectief is om het begrip van elkaars krachten en ontwikkelpunten op een constructieve wijze bespreekbaar te maken.

Hoe doen we het?

Management Drives Mobile App!

Management Drives heeft een eigen app die gebruikers helpt inzicht te krijgen in het eigen profiel. Er wordt een uitgebreide uitleg gegeven over het profiel, persoonlijke krachten en potentiële valkuilen. Tevens kan elke gebruiker connecties maken met andere gebruikers.

Wanneer een connectie is aangemaakt, geeft de app inzicht in overeenkomsten en verschillen tussen de twee verschillende profielen. Het geeft inzicht in de gebieden waar een samenwerking potentieel succesvol zal zijn en waar mogelijk aandachtspunten zullen zitten.

De app is gratis te downloaden

MAAK CONTACT

Geïnteresseerd?
Plan een intake gesprek over Management Drives!

+597 882-2243